Avís legal

(Terme i Condicions de servei)

Les pàgines Coporc S.A són propietat de Coporc S.A. amb CIF A-58276098, domiciliada a la Ctra. Clariana, S/N , La Gornal (Barcelona).

Dades de Contacte
Telefono: 977 67 11 12
E-mail: coporc@tinet.org

Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegeixi el següent avís legal, tenint present que si contínua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal.L’USUARI es compromet a manipular aquestes pàgines concorde a l’establert en aquest avís legal. En cap cas, Coporc S.A serà responsable dels danys que pogués causar l’USUARI per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’USUARI assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment de l’establert en el present avís legal.

Coporc S.A exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines Web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó a aquests.

L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot l’exposat les mateixes sense l’autorització expressa de Coporc S.AL’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita Coporc S.A, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilizar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalice de manera deslleial amb Coporc S.A o qualsevol dels seus serveis relacionats.L’USUARI es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable.Coporc S.A es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la Web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.D’igual forma es reserva el dret retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Coporc S.A és titular dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació , el codi PHP i HTML, els applets de Java o Javascript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Així mateix Coporc S.A és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren Coporc S.A o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.Coporc S.A es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir-li sobre els continguts de les seves pàgines.Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de Coporc S.A

En cap cas, Coporc S.A serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI dins d’aquestes pàgines.